חוזה מכירה

רכישת דיור על המטוס בדרך כלל להעלות פחדים או חששות את הלקוח בשל חוסר יכולת לוודא הדיור לפני ברכישה. אחד ההליכים החשובים ביותר בתהליך זה הוא חתימת חוזה פרטי המכירה בין שני הצדדים המעורבים מי יהיו מלאות לציבור בזמן המסירה של דיור. חוזה זה יהיה תקף גם אם לא רשיון לפני נוטריון, מחייב את הצדדים בכל תנאי שלהם. פי 515 הצו המלכותי/89, חוזה זה, יש גם לצייר עם פשטות, להגיב על עקרונות יסוד טוב ובהירות מוחלטת ומכילים איזון הוגן בין החובות של שני הצדדים, כלומר האיסור מפורש המשפטים כי: אל תציג נתונים מדויקים על מחיר שנדחו, סוג של ריבית שנתית או תנאי ההחזר של איזונים ובלמים מעולים. אפשר את המוכר הגוברת מחיר discretionarily דחויים או לכפות בעליות מחירים עבור מושגים נוספים ללא ההחלטה של הרוכש. ההשפעה אודות שגיאות הקונה או כשלים אלה לא לייחס לו.

הראשון למכירה להטיל מחויבות לשלם עלויות הנובעות הכנת ההסמכה המקבילים, על-פי חוק או על-ידי הטבע שלהם, של המוכר לקונה. גרנט הפקולטה שיקול דעתה לסיים את החוזה לאחד הצדדים. החוזה, חייב לאסוף גם סדרה של היבטים בסיסיים הקשורים לרוכש, דיור כמו:-נתוני זיהוי של המוכר, בונה אדריכל. שם, שם משפחה, גיל, domicile, הקרן החדשה לישראל, CIF לשאת. כמו-כן, זה חייב להיות ברור כי שני הצדדים יש כשרות משפטית לפעול.

-מלאה תיאור של דיור: ציורים, מפרטים, תוכנית אתר, בנייה בהיתר, תיאור המבנה הכללי, פרטי ההרשמה של המאפיין, תקנונים של הקהילה, שלב הבנייה ואת התאריך הצפוי של העברת המפתחות. -תנאי הרכישה, מחיר סה עם פירוט מפורט של מיסים ותשלום. -לציין אשר יבצעו את עלויות החוזה (e) מסים נוספים. -חתימה של כל הצדדים קבלנות. במובן זה, לכן, ניתוח מוקדמת של החוזה, על-ידי בדיקת את האמיתות נאותות של כל המשפטים מקטעים, הופך ברית הטובה ביותר כדי להבטיח כי רכישת הבית היא השקעה ללא סיכונים.

This entry was posted in News and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.