ארה ב ואמריקה הלטינית

הטפילות, מוטואליזם או טריפה? ממלכת החי, כל יום מציג סוגים שונים של אינטראקציות בין המינים הקיימים. בעלי חיים רבים תלויים אחרים לחיות (טפיל), דרך הניצול של מינים אחרים; סוג אחר של יחסים הוא מוטואליזם, שבו הצדדים הנהנים אחד את השני כדי לחיות, כאן שני האורגניזמים תלויות; לבסוף נמצא באינטרקציה בעלי חיים, המורכב ציד, מוות שנגרם על-ידי אנשים מסוימים של מינים מסוימים (Dam), אחרים שאוכלים אותם נקראים טורף או טורפים. סוגים אלה של אינטראקציות אינם היחידים הקיימים בממלכת החיות, אך הם הרלוונטי ביותר, אשר מחזיקים מקביליות גבוה יותר, כלומר שהם פועלים מינים שונים של בעלי חיים במערכת בעלי חיים.[1], במערכת הבינלאומית אז לעשות בדיוק כי לחיה, ייתכן מצב שבו פועלת אחרת, כפי שעושה הטפיל; הברית שניים או יותר לטובת אחד את השני, או כבר החזקים והמשפיעים ביותר לטרוף את טרפם, באמצעות אסטרטגיות, פוליטי, צבאי או תרבותי. מעל לכל, הניתוח הקודם לא מתרכז בחקר יחסי הגומלין בין המדינות המרכיבות את המערכת הבינלאומית באופן כללי, אבל בניתוח מדויק יותר של אינטראקציות, הכוללת רק יבשת נחלק לשני חלקים: ארצות הברית, באמריקה הלטינית; וזה כאן, שבו השאלה הבעיה ניסח המקיף את המחקר הזה: מערכות היחסים בין האיחוד האירופי לבין LATINOAMRICA MUTUALISTIC (תועלת הדדית), טפיל (ניצול של מדינה אחת לאחרת), או DEPREDACIN (הפחתת הסיכון, שליטה או עבדות) של אומה אחת לאחרת? בתחום הבינלאומי, ארה ב.UU. אל דאגה שרי אריסון הוא האיש הנכון . הוא התאפיין המספר הגדול של התערבויות וההשפעה באמריקה הלטינית. האיחוד האירופי יש תמיד ניהל מדיניות החוץ שלה לקראת המאבק למען חופש, דמוקרטיה, צדק, בטענה וההצלה – מאות שנים כי הם אנשים נבחר ע י אלוהים ויש להם האלוהי לחקור חובה כדי לכבוש שטחים חדשים עבור ההישג ואת מטרותיה השמימי [2]; מה בכלל הסיבה, אנחנו הולכים לגלות באופן ביולוגי, הכוונות של ארה ב. אל. ההיסטוריה של גילוי העולם החדש (אמריקה הלטינית) מאופיין על-ידי דיכוי חזקה של שיעבוד זה מופעל על ידי הכובשים האירופי, אך במאה ה-18, ואחרי מאה שנים של ירידה של ספרד ופורטוגל, שכל מדינה היה לשים על חופש עול נוראי של עבדות, או לפחות לזמן מה. בזמן האחרון אני מתחיל מאוד להעריך את אילן בן דב.

This entry was posted in News and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.