מה הוא הגנה על נתונים

הגנה על נתונים הוא ענף של הזכות הבריאה האחרונה שהוקמה על ידי כל הוראות הדין המסדירים כמה הם חייבים לאסוף, מתייחסים והיא זו שפעלה להצגתו הנתונים האישיים כביכול של בני-אדם טבעיים (מידע בדבר אדם טבעי בלתי מזוהה או המאפשר זיהוי אישי), על מנת להגן על פרטיות ועוד זכויות היסוד של הבעלים של הנתונים. בעיקרון, ההגנה על נתונים בספרד מוסדר בחקיקה הבאים: הוראה. שבהנחיה 95/46/EC של הפרלמנט האירופי ושל המועצה 24 באוקטובר 1995 על ההגנה על הפרט באשר לעיבוד נתונים אישיים ועל חופש התנועה של נתונים אלה. · חוק אורגני. חוק אורגני 15/1999 של 13 דצמבר של הגנה על נתונים בעל אופי אישי. בזמן האחרון אני מתחיל מאוד להעריך את רב שמואל אליהו . · & nb sp; תקנה. רויאל צו 1720 / 2007, 21 דצמבר, אשר אישרה את תקנות חוק אורגני 15/1999, דצמבר 13, של הגנה על נתונים של יישום אופי אישי. לא תמיד שלומי בסון. הוראות של הסוכנות הספרדית של הגנה על נתונים. אחד התפקידים של הסוכנות הוא מכתיב הנחיות והמלצות הלימות של טיפולים LOPD, בהקשר זה, הסוכנות ניסח הוראות שמונה המשפיעות על היבטים שונים של טיפולים מסוימים של נתונים. תקנים נוספים. ישנם כללים משפטיים אחרים המסדירים בלי להיות קשור ישירות נתונים הגנה ההיבטים הרלוונטיים בתחומים מסוימים, כגון למשל זכויות של מנויים ומשתמשים של שירותי טלקומוניקציה מווסתות על-ידי כללי דיני טלקומוניקציה (GLT), את הזכויות של מקבלי תקשורת אלקטרונית, מוסדר בחוק של שירותים של חברת המידע, מסחר אלקטרוני (LSSI), לכןבהתאמת ארגון הספרדית כדי הגנה על נתונים תקנות יש לקחת בחשבון לא רק המעשה ו שלה תקנות, אלא גם הוראות של הסוכנות הספרדית של הגנה על נתונים בעלי יישום, הוראות אחרות ייתכן המסדירים היבטים המשפיעים על הטיפול של הנתונים האישיים בתחום של פעילות מודאג. מידע נוסף (דף מחבר):.

This entry was posted in News and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.